Eurooppalaisen sosiaaliturvan digitalisoituminen käynnistyi

Euroopan komission hanke sosiaaliturvan digitalisoimiseksi on edennyt uuteen vaiheeseen. 3.7.2017 käynnistyi kahden vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa EU:n jäsenvaltioiden tulee siirtyä sähköiseen tietojenvaihtoon EESSI-järjestelmän (Electronic Exchange of Social Security Information) kautta. Sähköinen tietojen vaihtaminen koskee noin 15 000 sosiaaliturvaa hoitavaa eurooppalaista laitosta EU-jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä.

Nykyiset paperimuotoiset lomakkeet korvautuvat EESSI-järjestelmässä standardoiduilla sähköisillä asiakirjoilla, jotka toimivat kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sähköinen tiedonsiirto nopeuttaa, edistää ja helpottaa sosiaaliturvaa koskevan informaation vaihtamista, petosten ja virheiden torjuntaa sekä kansalaisten etuusasioiden käsittelyä eri maiden välillä.

EESSI-siirtymäajan tilannetta tarkastellaan alkuvuonna 2018.

Komissio tukee jäsenvaltioita tulevina vuosina paitsi EESSI-järjestelmän käyttöönotossa, myös sen ylläpidossa.