Euroopan komission ESDE 2017-konferenssissa

Euroopan komissio: Suomen eläkeuudistus esimerkillinen

Euroopan komission työllisyysraportti nostaa Suomen eläkeuudistuksen malliesimerkiksi harmaantuvan Euroopan eläkeongelmien ratkaisijana. Komission mukaan uudistus pidentää työuria, hillitsee eläkemenoja ja parantaa työllisyyttä.

Suomen eläkeuudistus oli eilen näyttävästi esille Euroopan komission ESDE 2017-konferenssissa Brysselissä.

Tilaisuus liittyi komission vuotuiseen työllisyysraporttiin Employment and Social Developments in Europe (ESDE), joka nostaa Suomen eläkeuudistuksen malliesimerkiksi kestävästä eurooppalaisesta eläkeratkaisusta.

Vuoden 2017 vaihteessa voimaan tulleella uudistuksella haluttiin turvata työeläkkeiden rahoitus sekä varmistaa eläkeläisten riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Komission arvion mukaan tässä on onnistuttu.

Eläkeiän sitominen elinajan odotteeseen lisää työllisyyttä

Erityisesti raportissa kiinnitetään huomiota kahteen seikkaan: vanhuuseläkeiän sitomiseen elinajan odotteeseen ja elinaikakertoimeen.

Komission laskelmien mukaan molemmat pidentävät työuria ja hillitsevät eläkemenoa.

Tämä puolestaan tasapainottaa työeläkemaksun nousupainetta eli laskee työllistämiskuluja ja kasvattaa käteen jäävän palkan määrää. Seurauksena työllisyys kasvaa ja nostaa bruttokansantuotetta. Tämä helpottaa julkisen talouden rahoitusta

Komission laskelmien mukaan työllisyyden kasvusta hyötyvät etenkin nuoret, joiden työurat ovat usein aikaisempia sukupolvia repaleisempia.

– Komissio on huolissaan eurooppalaisten nuorten kaksoistaakasta:  kustannusrasite nousee ja eläkkeet pienenevät. Suomessa pystytään eläkeuudistusten ansiosta rahoittamaan tulevat eläkkeet nykyisellä maksutasolla ilman olennaisia heikennyksiä tulevissa eläketasoissa, kertoo konferenssissa puhunut johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

Lisätietoja:

Employment and Social Developments in Europe Annual Review 2017 (pdf)
Suomen eläkeuudistusta käsitellään luvussa Securing good living standards in retirement also in the future

Euroopan komission lehdistötiedote raportista

Mikko Kauton blogikirjoitus 11.10.2017: How to make pension systems more robust – Automatic adjustment mechanisms as a response to longevity