ETK:n tutkimus kansallista keskitasoa parempaa

Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimustoiminta on kansallista keskitasoa parempaa. Yleisesti ottaen tutkimus on tieteelliseltä laadultaan vaikuttavaa ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Ulkoinen arviointi tilattiin toiminnan kehittämiseksi ennen seuraavan tutkimuskauden alkua.

Osa Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnasta on sen luonteista, että sillä olisi annettavaa kansainväliseen eläkepolitiikkaa koskevaan tieteelliseen keskusteluun.

Tätä painottavat Eläketurvakeskuksen tutkimustoimintaa arvioineet tutkimusprofessori Olli Kangas Kelasta, kansantaloustieteen professori Jukka Pirttilä Tampereen yliopistosta ja tutkimusprofessori Jussi Simpura Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Ohjelmallisuus sitoo tutkimusta

– Tilasimme riippumattoman ulkoisen arvioinnin saadaksemme tukea tutkimustoimintamme kehittämiseksi, kertoo tutkimuksesta vastaava johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

Tämän vuoden lopussa päättyvä viisivuotinen tutkimusohjelmakausi tukee Eläketurvakeskuksen strategian mukaisesti eläkepoliittista päätöksentekoa sekä tuottaa sitä palvelevaa tietoa. Tutkimustietoa hyödynnetään laajasti eläkepolitiikan onnistumisen arvioinnissa.

Sisällöltään ohjelmakausi on keskittynyt kolmelle painoalueelle: työurat ja eläkkeellesiirtyminen, eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys sekä eläketurvan riittävyys. Arvioitsijoiden mielestä tutkimusohjelma on suunnannut hyvin aiheiden valintaa ja ohjannut tutkimustoiminnan tieteellistä laatua.

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus välittyy etenkin meneillään olevien työeläkejärjestelmän suurten uudistusten, mutta myös konkreettisten yksittäisten kehittämispyrkimysten pohjustamisessa ja seurannassa. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäksi arvioitsijat kiittivät Eläketurvakeskuksen palvelukykyä ja erityisesti tutkimusjulkaisujen hyvää saatavuutta sähköisesti.

Eläketurvakeskuksen seuraavan viisivuotisen tutkimusohjelmakauden (2015–2019) suunnittelutyöhön arviointi antaa tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalaisen mukaan erinomaiset eväät.

• Eläketurvakeskuksen tutkimuksen arviointi, Susan Kuivalaisen pp-esitys (pdf)

• Tiivistelmä Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnan ulkoisesta arvioinnista (pdf)

• Tutkimusohjelma 2010–2014

• Eläketurvan tutkimus