Etätyöntekijällä samat vakuuttamissäännöt kuin muillakin työntekijöillä

Ulkomailla työskentelevään etätyöntekijään sovelletaan samoja vakuuttamissääntöjä kuin muihinkin työntekijöihin. Ulkomailla etätyötä tekevä työntekijä kuuluu pääsääntöisesti sen maan sosiaaliturvaan, jossa työtä fyysisesti tehdään.

Etätyöntekijä voi olla lähetetty työntekijä

Työnantaja voi hakea työntekijälleen lähetetyn työntekijän todistusta (A1-todistus) Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi, jos etätyön tekemisestä ulkomailta käsin on sovittu. Lähettämisen edellytysten täyttyessä, Eläketurvakeskus myöntää A1-todistuksen ja työntekijä säilyy Suomen sosiaaliturvassa.

Työntekijällä säilyy tällöin oikeus Suomesta maksettaviin etuuksiin, työnantaja maksaa työeläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen sekä työntekijän eläke kertyy Suomeen.

Tilapäisesti yhdessä EU-maassa työskentelevä voi saada A1-todistuksen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde päättyy todistuksen voimassaoloaikana tai jos työntekijä solmii etätyösuhteen lisäksi esimerkiksi työsuhteen paikallisen työnantajan kanssa, oikeus Suomen sosiaaliturvana päättyy.

Jos etätyöntekijä vaihtaa toistuvasti fyysistä työskentelymaata, sosiaaliturva ratkeaa eri säännöin kun yhden maan tilanteissa. Jos työntekijä työskentelee useassa maassa, ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Etätyöstä sovittava etukäteen

Työnantajan ja työntekijän tulisi sopia etukäteen etätyön tekemisestä ulkomailla ja siitä missä maassa työntekijän sosiaaliturva järjestetään. Etätyötä ulkomailla tehtäessä tulee työntekijälle määrittää vakuutuspalkka samoilla ehdoilla, kuin lähetetyille työntekijöille.

Etätyöstä tulisi sopia ennakolta kirjallisesti. Näin vältytään mahdollisilta väärinkäsityksiltä tai epäselvyyksiltä myöhemmin.

Aiheesta lisää:

Työskentely ulkomailla ja lähettämisen edellytykset

Työntekijän vakuutuspalkka

Etk.fi-blogi: Etätyössä Espanjassa – miten käy sosiaaliturvan?