Elinaikakerroin vuodelle 2019 0,95722

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2019. Elinaikakerroin on 0,95722.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1957 syntyneiden vuonna 2019 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,278 prosenttia.  Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2019 myönnettäviä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä.

Elinaikakerrointa sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta olemalla työelämässä nykyistä pidempään. Elinaikertoimen perusteella laskettu tavoite-eläkeikä vuonna 1957 syntyneille on 64 vuotta 9 kuukautta.

Lue lisää elinaikakertoimesta Etk.fi:ssä

STM:n tiedote (16.11.2019)