Pimeä työ

Eläketurvakeskus mukana harmaata taloutta torjuvalla viranomaissivustolla

Ajankohtainen tieto harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta on helposti tarjolla uudella viranomaisten ylläpitämällä verkkosivustolla www.harmaa-talous-rikollisuus.fi. Uusi julkinen harmaan talouden tietopankki avataan vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa sivustolla esittäytyvät tilannekuvaa ylläpitävät viranomaiset. Verkkosivusto avataan kokonaisuudessaan keväällä 2018.

Tilannekuva harmaasta taloudesta on kokonaisvaltainen tietopaketti

Sivusto tarjoaa tietopaketin harmaan talouden torjunnasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Julkaisu on toteutettu 21 eri viranomaisen ja ministeriön yhteistyönä. Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto aukeaa kokonaisuudessaan vuoden 2018 keväällä. Tietoa julkaistaan kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.

Sivusto on viranomaisten yhteishanke

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivuston sisällöstä vastaa tilannekuvan toimituskunta, jossa ovat mukana kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset ja ministeriöt. Sivuston toteutushanke on osa vuosille 2016–2020 vahvistettua kansallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa.

Tutustu sivustoon