Ikääntynyt naishoitaja työskentelee tietokoneella

Eläkeläisten työskentely kasvussa

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Määrä on kasvanut hieman edellisestä vuodesta. Suurin osa eläkkeellä tehdystä työstä on epäsäännöllistä ja osa-aikaista. Töitä tekevillä eläkeläisillä on keskimäärin ikäisiään paremmat työeläkkeet.

Vuoden 2017 lopussa työtä tekeviä 63–67-vuotiaita eläkeläisiä oli lähes 40 000. Miehiä ja naisia oli yhtä paljon.

Määrä kasvoi edellisestä vuodesta parilla tuhannella henkilöllä. Kun mukaan lasketaan eläkettä lykänneet, työssä olevia 63–67-vuotiaita oli yhteensä lähes 70 000 henkilöä.

Eläkkeen rinnalla työtä tekevien määrä on kasvanut hitaasti viime vuosina. Kasvu näyttäisi hieman voimistuvan suotuisan talouskehityksen myötä.

– Nyt, kun talouden pyörät pyörivät paremmin, työllisyys kohenee ja samalla iäkkäiden työntekijöiden ja myös eläkeläisten osaamiselle on enemmän kysyntää työmarkkinoilla, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Kolmannes työskentelee koko vuoden

Työtä tekevät eläkeläiset saavat muita ikäisiään korkeampaa työeläkettä, keskimäärin noin 1 860 euroa kuukaudessa (2017). Muiden 63–67-vuotiaiden työeläke oli keskimäärin 1 630 euroa. Eläkeläisten keskiansio työkuukausilta oli 1 200 euroa.

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ on usein epäsäännöllistä ja osa-aikaista. Koko vuoden alle 68-vuotiaista eläkeläisistä työskenteli kolmannes.

Eläkeläismiehet työskentelevät yleisimmin kuljetustyöntekijöinä. Eläkeläisnaiset puolestaan hoivaavat, siivoavat, opettavat ja myyvät.

– Näyttääkin siltä, että Suomessa eläkeläiset eivät tee töitä ensisijaisesti pienen eläkkeen vuoksi, vaikka lisätulo elintasoa parantaakin. Valtaosaa taitavat motivoida rahaa enemmän esimerkiksi sosiaaliset verkostot ja oma kiinnostus ja halu työntekoon, arvioi Kannisto.

Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Kuva: Gettyimages

• Vuosien 2007–2017 joulukuussa työssä olleet 63–67-vuotiaat eläkeläiset