Etk.fi valokuva kivi

Eläkeikä alkaa nousta vuonna 2018

Monet eläkeuudistuksessa sovitut uudet eläkeikärajat alkavat käytännössä vaikuttaa vuonna 2018. Vuonna 1955 syntyneiden alin eläkeikä nousee 63 vuoteen 3 kuukauteen.

Vuoden 2017 voimaan astuneen eläkeuudistuksen mukaan alin eläkeikä alkaa vuodesta 2018 lähtien nousta ikäryhmittäin kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes se on 65 vuotta. Ensimmäisenä nousee vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä. Vuosina 1962–64 syntyneiden alin eläkeikä on 65 vuotta, ja tätä nuorempien eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen.

Eläkeuudistuksessa sovittiin myös työuraeläkkeestä. Se on uusi, vähintään 63-vuotiaille raskasta työtä tehneille työntekijöille suunnattu eläkelaji. Eläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat käytännössä alkaa jo 1.2.2018. Työuraeläkkeen hakemuksia on joulukuun 2017 alkuun mennessä tullut yhteensä 16. Työuraeläke on myönnetty tähän mennessä kahdelle henkilölle.

Alimman eläkeikärajan nousu vaikuttaa myös työkyvyttömyyseläkkeisiin. Eläkettä kartuttavan niin sanotun tulevan ajan pääteikä nousee asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen.