TyEL- ja MEL-vakuutusmaksut

Perittävä TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkoista vuonna 2017 ja 24,0 vuonna  2016. Edellä mainitussa keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,5 prosenttia ja vuonna 2016 tilapäinen alennus keskimäärin 0,4 prosenttia palkoista.

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu

 Vuosi Maksu % Työntekijän osuus maksusta
Perusmaksu Korotettu maksu
2017 25,1 6,15 7,65
2016 25,1 5,70 7,20

Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet ja 2017 lähtien 53-62 -vuotiaat.

Palkkasummasta riippuva maksun hoitokustannusosa vastaa taulukon luvuissa suurinta arvoa. Jos yrityksen tai konsernin samassa vakuutusyhtiössä vakuutettu palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, hoitokustannusosa on sitä pienempi, mitä suurempi palkkasumma on. Luvussa ei ole huomioitu maksutappio-osan vaikutusta, joka pienentää vakuutusmaksua. Sopimustyönantajan maksua voi lisäksi alentaa yhtiökohtainen, asiakassuhteeseen perustuva asiakashyvitys. Hyvitys on keskimäärin 0,5 prosenttia vuosina 2017 ja 2016.

Vuoden 2017 työeläkemaksussa on huomioitu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus. Vuoden 2016 TyEL-maksuun sisältyi 0,4 prosenttiyksikön suuruinen tilapäinen alennus. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,95 prosenttia palkoista vuonna 2017 (18,0 vuonna 2016).

Kun työantajan kahden vuoden takainen palkkasumma on yli 2,0445 milj. euroa (vuonna 2017), maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omat työkyvyttömyystapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin maksuluokkamallissa.

Oikopolut:

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu

Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 25,1 % vuosina 2016 ja 2017. Työntekijän osuus on sama kuin yllä sopimustyönantajilla.

Tilapäinen työnantaja on työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8334 euroa vuonna 2017 (8238 euroa vuonna 2016). Tilapäisen työnantajan maksua ei alenna asiakashyvitys.

MEL-vakuutusmaksu

Vuoden 2017 Merimieseläkelain mukainen maksu on keskimäärin 22,0 prosenttia palkkasummasta (22,8 vuonna 2016). Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksun työntekijän osuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän osuuden kanssa. Vuonna 2017 työntekijän osuus on siten 6,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 7,65 prosenttia 53-62 -vuotiailla. Työnantajan osuus MEL-maksusta on 15,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2017 (16,7 vuonna 2016).

Vajaa kolmasosa MEL-eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL-vakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN