Työeläkkeet rahoitetaan vakuutusmaksuilla

Suomen työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla vakuutusmaksuilla. Lisäksi valtio kustantaa osittain joidenkin lakien mukaista eläkemenoa.

Kunkin vuoden eläkemenon kustantamiseen käytetään myös aiempien vuosien maksuista kertyneitä eläkevaroja ja niille saatuja korkotuottoja sekä Työttömyysvakuutusrahaston vuosittain työeläkejärjestelmälle maksamaa maksua.

Lakisääteisiä, työntekijän palkasta perittäviä työeläkemaksuja maksavat sekä yksityisten että julkisten alojen työnantajat ja työntekijät. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät maksavat eläkevakuutusmaksut työtuloistaan.

Alla olevissa taulukoissa ovat vakuutusmaksun kertymäprosentit vuosille 2017 ja 2016.

Työeläkemaksuprosentit vuonna 2017

Maksukertymä % työtulosta 1) Työntekijän maksuosuus %
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53 – 62 v.
 Palkansaajat
 TyEL 24,4 6,15 7,65
 MEL 22,0  6,15 7,65
 JuEL/Kevan  jäsenyhteisöt  2) 28,5 6,15 7,65
 JuEL/Valtio 23,6 6,15 7,65
 JuEL/Ev.lut.  kirkko 3) 30,7 6,15 7,65
 Yrittäjät
 YEL 23,1 24,1 4) 25,6 4)
 MYEL 13,7/13,6 5) 24,1 6) 25,6 6)

1) Maksukertymät ovat arvioita
2) Kevan jäsenyhteisöjen maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksunosat
3) Lisäksi eläkerahastomaksu 4,0 % kirkollisverosta
4) Vahvistetut YEL-maksut. Ikä vuoden alussa.
5) Maatalousyrittäjien keskimääräinen maksuprosentti on 13,7 ja apurahansaajien 13,6
6) Vahvistetut MYEL-perusprosentit. Ikä vuoden alussa.

Työeläkemaksuprosentit vuonna 2016

Maksukertymä % työtulosta 1) Työntekijän maksuosuus %
alle 53 v. vähint. 53 v.
 Palkansaajat
 TyEL 24,0 5,70 7,20
 MEL 22,8  5,70 7,20
 KuEL 2)  29,4 5,70 7,20
 VaEL 24,1 5,70 7,20
 KiEl 3) 30,6 5,70 7,20
 Yrittäjät
 YEL 22,6 23,6 4) 25,1 4)
 MYEL 13,5/13,3 5) 23,6 6) 25,1 6)

1) Maksukertymät ovat arvioita
2) KuEL-maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksunosat
3) Lisäksi eläkerahastomaksu 4,0 % kirkollisverosta.
4) Vahvistetut YEL-maksut
5) Maatalousyrittäjien keskimääräinen maksuprosentti on 13,5 ja apurahansaajien 13,3
6) Vahvistetut MYEL-perusprosentit

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN