Työllisyysrahaston suorittama maksu

Eläketurvakeskus saa vuosittain Työllisyysrahastolta maksun, jonka Eläketurvakeskus hyvittää TyEL-eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle, Kevalle, Kirkon keskusrahastolle, Kansaneläkelaitokselle, Suomen Pankille ja Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassalle. Työllisyysrahaston suorittamalla maksulla rahoitetaan ansiosidonnaisilta työttömyys- ja koulutusajoilta sekä vuorotteluvapailta saatujen etuuksien perusteella karttuvasta eläkkeestä aiheutuvia kuluja.

Lisäksi Työllisyysrahasto suorittaa erillisen maksun suoraan Valtion Eläkerahastolle ansiosidonnaisilta etuuspäiviltä karttuvien eläkeosien rahoitusta varten.

Työllisyysrahaston suorittamaa maksua kutsutaan lyhyemmin TR-osuudeksi (aiemmin TVR-maksu).

Työllisyysrahaston suorittama maksu ja työttömyysaste vuosina 1990—2018. Kunkin vuoden rahamäärät on muutettu vuoden 2018 tasoisiksi ansiotasoindeksin avulla.

Työllisyysrahaston suorittama maksu eläkejärjestelmälle ja työttömyysaste vuosina 1990-2018.

(Työttömyysaste: lähde Tilastokeskus)

Lopullisen osuuden vahvistaminen

Työttömyyskassat ja Koulutusrahasto ilmoittavat tiedot maksamistaan ansiosidonnaisista työttömyys- ja koulutusetuuksista sekä vuorottelukorvauksista työeläkejärjestelmän yhteiseen ansaintarekisteriin.

Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella TR-osuuden määrän vuosittain ja esittää sen sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vahvistaa osuuden määrän. Osuus vahvistetaan osuuden kohdistumisvuotta seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä. Eläketurvakeskus laatii vuosittain muistion TR-osuuden muodostumisesta etuuslajeittain.

Eläkelaitoksen TR-osuus

TR-osuus on eläkelaitoksille saamista. Eläketurvakeskus hyvittää TR-osuuden eläkelaitoksille eläkelaitoksissa vakuutettujen työntekijöiden palkkasummien suhteessa. Tätä ennen osuudesta vähennetään Eläketurvakeskuksen osuus, jonka määrä lasketaan eri tavalla julkisalojen eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle ja TyEL-eläkelaitoksille. Tämän vuoksi TR-osuuden jakoon tarvitaan kolme eri kerrointa. Eläkelaitoksen osuus lasketaan siten, että kertoimella kerrotaan eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden palkkasumma.

TR-osuuden jako käytännössä

Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksissa vakuutettujen työntekijöiden palkkasummista TR-osuuden jakamista varten.

Työllisyysrahasto maksaa TR-osuuden Eläketurvakeskukselle, joka puolestaan tilittää osuudet eläkelaitoksille. Koska TR-osuuden jaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, niitä selvitellään etukäteen TR-osuuden kohdistumisvuonna ennakoiden avulla. Ennakoiden kokonaismäärä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriössä Eläketurvakeskuksen ja Työllisyysrahaston yhteisestä esityksestä. Eläketurvakeskus laskee eläkelaitoskohtaiset ennakkoerät.

Kun toteutuneet TR-osuuden pohjana olevat tiedot sekä eläkelaitosten vakuutettujen palkkasummat ovat tiedossa, Eläketurvakeskus laskee eläkelaitosten lopulliset TR-osuudet. Lopullisen osuuden ja saatujen ennakoiden erotus on tarkistuserä, jonka eläkelaitos saa tai maksaa Eläketurvakeskukselle TR-osuuden lopullisen selvittelyn yhteydessä. Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten kesken maksettavien tarkistuserien summa tilitetään Eläketurvakeskuksen ja Työllisyysrahaston välillä.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: EEVA POUTIAINEN, SERGEI LAHTI