Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan.

Eläketurvakeskus lähettää heti aktiivisen yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tiedotekirjeen yrittäjälle vakuuttamisvelvollisuudesta.

Tiedotekirjeessä kerrotaan yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yrittäjätoimintansa.

Tiedotekirje vakuuttamisohjeineen lähetetään yrittäjille, jotka rekisteröityvät Verohallinnon rekisteriin arvonlisäverovelvollisiksi.