Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan.

Eläketurvakeskus lähettää heti aktiivisen yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tiedotekirjeet työnantajalle sekä yrittäjälle vakuuttamisvelvollisuudesta.

Tiedotekirjeessä kerrotaan sekä työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijänsä että yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yrittäjätoimintansa.

Tiedotekirje vakuuttamisohjeineen lähetetään yrittäjille tai yrityksille, jotka rekisteröityvät verohallinnon työnantajarekisteriin tai arvonlisäverovelvollisiksi.