Lähetyn työntekijän todistus ulkomailta

A1-todistus EU-maasta

A1-todistus on todistus siitä, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu. A1 todistuksen perusteella määräytyy myös se, mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut Suomessa työskentelyn ajalta on mak-settava.

Milloin ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen?

Jos henkilöllä on voimassa oleva lähetetyn työntekijän/yrittäjän A1-todistus jostain toisesta EU-maasta, hänestä ei makseta mitään työeläke- tai muita sosiaaliturvamaksuja Suomeen.

Jos A1-todistuksella on rastittu kohta 3.1, kysymyksessä on työntekijä,  jolla on kotimaassaan lähettävä työnantaja (merkitty todistuksen kohtaan 4).

Jos A1-todistuksella on rastittu  kohta 3.3 tai 3.4, kysymyksessä on kotimaassaan vakuutettu yrittäjä.

Milloin maksut toiseen maahan?

Todistus voi tarkoittaa sitä, että työnantajan pitää maksaa sosiaaliturvamaksut  kyseisen henkilön (todistuksen antaneeseen) asuinmaahan.

Jos A1-todistuksessa  on rastittu kohta 3.2., on kysymyksessä kahdessa tai useammassa maassa työskentelevä työntekijä. Tarvittaessa kysy lisää Eläketurvakeskukselta.

Miten sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Viroon

Todistus sopimusmaasta

Jos henkilöllä on sopimusmaan viranomaisen antama todistus sovellettavasta lainsäädännöstä, työntekijä ja työnantaja vapautuvat useimmista Suomen sosiaalivakuutusmaksuista. Kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta riippuu, miltä maksuilta vapaudutaan. Ota tarvittaessa yhteys Eläketurvakeskukseen.

A1-todistuksen käyttötarkoituksia muussa viranomaistoiminnassa

A1-todistusta hyödynnetään sosiaaliturvan osoituksen lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin.

Esimerkiksi ns. tilaajavastuulaki edellyttää, että Suomeen lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva on selvitettävä. Tilaajavastuulakia valvova työsuojeluviranomainen (AVI) ohjeistaa, että selvitysvelvollisuuden voi täyttää A1-todistuksella. Tarkemmat tiedot siitä, millainen todistus on tähän tarkoitukseen riittävä, antaa työsuojeluviranomainen.

A1-todistuksen esittämistä saatetaan vaatia monilla rakennustyömailla ennen kuin työmaalle pääsee sisään. Tämä vaatimus voi perustua edellä mainittuun tilaajavastuulain noudattamisen valvontaan tai työmaatoimijoiden käytäntöihin.

Jos tästä asiasta tulee kysyttävää, on syytä kääntyä todistusta vaativan tahon puoleen.

Ulkomailta lähetetyn työntekijän tulisi hankkia henkilötunnus

Suomessa toimivien työnantajien tulisi huolehtia siitä, että Suomeen lähetetty työntekijä hankkii maahan tultuaan mahdollisimman pian itselleen henkilötunnuksen.

Henkilötunnuksen avulla asioiminen Suomessa helpottuu. Vaikka ulkomainen työntekijä ei asiointia varten itse tarvitsisikaan suomalaista henkilötunnusta, sillä on merkitystä hänen sosiaaliturvansa kannalta.

Oikopolut:

Aiheesta muualla: