Hakemuspalvelun käyttöönotto

Työntekijä kirjautuu ETK:n sähköiseen hakemuspalveluun käyttäen verkkopankkitunnuksia. Yksityishenkilönä hakemuspalvelun käyttö ei vaadi muita toimenpiteitä.

Työnantaja kirjautuu hakemuspalveluun sähköisten asiointipalveluiden tunnistautumiseen tarkoitetuilla Katso PWD-tunnuksilla. Sähköisen hakemuspalvelun käyttöön ottamiseen ei tarvita ETK:lta erillistä lupaa tai valtuutusta, vaan se otetaan yrityksen käyttöön Katso-palvelussa.

Kun ETK:n hakemuspalvelu aktivoidaan käyttöön, on jokaiselle yrityskäyttäjälle valittava käyttöön myös molemmat hakemuspalvelun tarjolla olevista työnantajarooleista: Hakemuksen täyttävä työnantaja ja Lähettävä työnantaja.

ETK:n hakemuspalvelun työnantajarooleista kerrotaan tarkemmin jäljempänä kohdassa ”ETK:n sähköisen hakemuksen työnantajaroolit Katso-palvelussa”.

Aiheesta muualla:

Ohjeet työnantajalle, jolla jo on Katso – tunnukset

Jos yrityksessäsi jo käytetään Katso-tunnuksia sähköisiin asiointipalveluihin (esim. verottajan palveluihin), se tarkoittaa, että yrityksessäsi on valmiiksi olemassa Katso-pääkäyttäjä ja mahdollisia rinnakkaispääkäyttäjiä.

Yrityksesi pääkäyttäjä valtuuttaa henkilöt, jotka alkavat täyttää ETK:n hakemuksia sähköisessä hakemuspalvelussa.

Jäljempänä kohdassa ”ETK:n sähköisen hakemuksen työnantajaroolit” kerrotaan, mitkä työnantajaroolit on valittava, jotta työnantajatiedot tulevat sähköiselle hakemukselle oikein.

Ohje ETK:n hakemuspalvelun käyttöönottoon löytyy Katso-palvelun yksityiskohtaisista ohjeista.

Aiheesta muualla:

Ohjeet työnantajalle, jolla ei vielä ole Katso – tunnuksia

Katso-tunnistepalvelusta löytyy tarkemmat ohjeet työnantajalle Katso-tunnusten käyttöönottamisesta.

Katso-tunnistepalvelun käyttövaltuuksien hallintaa varten pitää joku yrityksesi työntekijä nimetä Katso-pääkäyttäjäksi.  Katso-pääkäyttäjänä voi toimia henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeudet.

Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön toimimaan rinnakkaispääkäyttäjänä. Katso-rinnakkaispääkäyttäjä voi myös hallinnoida yrityksen Katso-tunnuksia. Rinnakkaispääkäyttäjällä ei tarvitse olla yrityksen nimenkirjoitusoikeuksia.

Katso-pääkäyttäjyyden perustamisesta ja eri Katso-tunnistetyypeistä löytyy tarkempaa tietoa Katso-palvelun yksityiskohtaisista ohjeista.

Yrityksesi pääsee Katso-tunnistepalvelussa hallinnoimaan itsenäisesti ETK:n hakemuspalveluun liittyviä omien työntekijöiden käyttövaltuuksia. Katso-pääkäyttäjän tehtävänä on valtuuttaa yrityksen työntekijät käyttämään ETK:n sähköistä hakemuspalvelua ja pitää käyttövaltuudet ajantasaisina, jotta mm. varmistetaan palvelun tietoturvallisuus. Pääkäyttäjä voi myös esimerkiksi avata lukkiutuneen alitunnisteen tai vaihtaa tarvittaessa alitunnisteelle uuden salasanan.

Jäljempänä kohdassa ”ETK:n sähköisen hakemuksen työnantajaroolit” kerrotaan, mitkä työnantajaroolit on valittava, jotta työnantajatiedot tulevat sähköiselle hakemukselle oikein.

Tunnistautumisessa käytettävä Katso PWD-tunnus on henkilökohtainen ja se liitetään yritykseesi Katso-valtuutuksen avulla. Ohje valtuutuksen myöntämiseen ja ETK:n hakemuspalvelun käyttöönottoon löytyy Katso-palvelun yksityiskohtaisista ohjeista.

Aiheesta muualla:

ETK:n sähköisen hakemuksen työnantajaroolit

Koska hakemuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi voi tehdä oman tai asiakasyrityksen työntekijälle, ETK:n hakemuspalvelussa on kaksi työnantajaroolia: hakemuksen täyttävä ja lähettävä työnantaja.

Jokaisella ETK:n hakemuspalvelua käyttävällä Katso-käyttäjätunnuksella (tunnistetyypistä riippumatta) on oltava valittuina molemmat edellä mainitut työnantajaroolit. Työnantajaroolit valitaan vain kerran siinä vaiheessa, kun Katso-valtuutukset liitetään asianomaiselle Katso-tunnukselle tai -alitunnukselle.

Eläketurvakeskus Hakemuksen täyttävä työnantaja on yritys, jonka palveluksessa sähköistä hakemusta täyttävä henkilö työskentelee tai yritys, joka on saanut valtuutuksen hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista asiakasyrityksen puolesta.

Eläketurvakeskus Lähettävä työnantaja on yritys, joka lähettää työntekijänsä ulkomaille työskentelemään ja jonka palveluksessa olevalle työntekijälle haetaan Suomen sosiaaliturvaan kuulumista ulkomaantyön aikana.

Kun hakemuksia täytetään oman työnantajan työntekijöille, sama yritys merkitään sekä Hakemuksen täyttävä työnantaja että Lähettävä työnantaja -kohtiin.

Kun hakemuksia täytetään toisen yrityksen puolesta, oma työnantaja on Hakemuksen täyttävä työnantaja ja asiakasyritys on Lähettävä työnantaja.

ETK:n hakemuspalvelussa yritys näkee kaikki ne hakemukset, jotka se on tehnyt Katso-palvelussa valitulla Hakemuksen täyttävä työnantaja -roolilla.

Toisen yrityksen puolesta tehtävät hakemukset

Mikäli yrityksesi tekee hakemuksia sosiaaliturvaan kuulumisesta toisen yrityksen puolesta, pitää asiakasyrityksen pääkäyttäjän myöntää Katso-palvelussa yrityksellesi organisaatiovaltuutus hakemusten tekemiseksi. Valtuutus myönnetään ETK:n hakemuspalvelun Hakemuksen täyttävä työnantaja -rooliin.

Yrityksesi Katso-pääkäyttäjän pitää hyväksyä asiakasyrityksen myöntämä valtuutus.

Yrityksesi Katso-pääkäyttäjän pitää luoda jokaiselle toisen yrityksen puolesta hakemuksia täyttävälle henkilölle Katso-palveluun alitunniste, jolle asiakasyritykseltä saatu valtuutus kohdennetaan. Alitunniste on luotava myös pääkäyttäjälle itselleen sekä rinnakkaispääkäyttäjälle, mikäli hän täyttää ETK:n hakemuksia toisen yrityksen puolesta.

Asiakasyritystä koskevat hakemukset pitää tehdä aina kyseiseen yritykseen liitetyllä Katso-alitunnisteella, jotta ne ohjautuvat ETK:n hakemuspalvelusta edelleen hakemuskäsittelyyn oikein.

Valtuutuksen myöntämisestä, valtuutuksen hyväksymisestä sekä valtuutuksen kohdentamisesta löytyvät tarkemmat ohjeet Katso-palvelun yksityiskohtaisista ohjeista.

Aiheesta muualla:

ETK:n hakemuspalveluun kirjautuminen ja käyttäjäohjeet

Katso video ETK:n hakemuspalveluun kirjautumisesta (44 s). Video käynnistyy myös klikkaamalla alla olevaa kuvaketta:

Hakemuspalveluun kirjautuminen video

ETK:n hakemuspalveluun pääset kirjautumaan esimerkiksi www.etk.fi -etusivulta löytyvän Lähetetyn työntekijän hakemus -linkin kautta ja valitsemalla Katso PWD.

ETK:n sähköistä hakemuspalvelua suositellaan käyttämään Mozilla Firefox -selaimella (versio 24.3.0 tai vanhempi). Palvelu toimii myös Internet Explorerilla.

Kun Katso-palvelun tunnistus on onnistunut, avautuu ETK:n sähköisen hakemuspalvelun aloitussivu.

Katso video ETK:n hakemuspalvelun ohjeista ja opasteista (13 s) . Video käynnistyy myös klikkaamalla alla olevaa kuvaketta:

ETK:n sähköisessä hakemuspalvelusta löytyy ohjeita jokaisen näytön yläosan Ohjeet -linkin takaa. Hakemusta täyttäessäsi löydät ohjeita lisäksi kenttäkohtaisista opasteista.

Hakemuspalvelun ohjeissa kerrotaan tarkemmin mm. miten

  • voit luoda kokonaan uuden hakemuksen
  • voit kopioida aiemmin tekemäsi hakemuksen tiedot
  • voit kopioida luomasi hakemuspohjan tiedot
  • voit tehdä samalle henkilölle uuden jatkohakemuksen
  • hyväksyt hakemuksen valmiiksi niin, että se välittyy ETK:n käsittelyyn.

Muista lähettää hakemus ETK:n käsittelyyn

Kun olet täyttänyt sähköisen hakemuksen, muista hyväksyä hakemus valmiiksi Lähetä-painikkeella. Kun hakemus on edennyt ETK:n käsittelyyn oikein, sen tilaksi muuttuu Lähetetty.

Katso video hakemuksen lähettämisestä ETK:n käsittelyyn (30 s) . Video käynnistyy myös klikkaamalla alla olevaa kuvaketta:

Kirjautumisessa ongelmia tai virheelliset työnantajatiedot

Jos pääset kirjautumaan Katso-palveluun ja ETK:n hakemuspalvelun aloitussivulle, muttet pääse ETK:n hakemuspalveluun, on ETK:n hakemuspalvelu mahdollisesti jäänyt ottamatta käyttöön Katso-palvelun puolella.

Mikäli sähköiseen hakemukseen tarjottavat työnantajatiedot eivät ole oikein, pitää Katso-palvelun puolella varmistaa, että valtuutukset on liitetty oikeille työnantajarooleille.

Mikäli Katso-tunnus on ollut käyttämättä pitkään, se on otettava uudelleen käyttöön henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai HST-kortin avulla. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tunnus voidaan aktivoida käymällä henkilökohtaisesti verohallinnon asiakasrekisteröintipisteessä.

Aiheesta muualla:

Valtuutusten muutokset yrityksen tietojen muuttuessa

Jos ETK:n hakemuksia hoitavat henkilöt vaihtuvat, pitää Katso-palvelun asiointivaltuudet muistaa päivittää ajan tasalle. Uusi Katso -tunniste perustetaan vain silloin, kun henkilöllä ei ole Katso-tunnusta ennestään.

Jos yrityksen nimi muuttuu, mutta Y-tunnus säilyy ennallaan, yritys voi muuttaa nimitiedon itse Katso-palveluun. Nimenmuutoksen päivittymisestä Katso-palveluun eri tilanteissa voi tiedustella tarkemmin Katso-tukipalvelusta.

Jos yrityksen Y-tunnus muuttuu, mutta nimi säilyy ennallaan, pitää Katso -palveluun perustaa uudet Katso-tunnukset uudella Y-tunnuksella. Tällaisessa tilanteessa ETK:n sähköisen hakemuspalvelun aiemmat hakemukset näkyvät ainoastaan vanhan Y-tunnuksen mukaisella Katso -tunnuksella. Uuden Y-tunnuksen mukaisella Katso-tunnuksella näytetään vain sillä tehdyt hakemukset.

Jos ETK:n hakemuksia hoitava yritys vaihtuu, pitää Katso -palveluun luoda uudelle hoitavalle yritykselle uudet Katso-alitunnisteet asianmukaisine valtuutuksineen. Myönnetyn valtuuden poistamisesta löytyy ohje verohallinnon Katso-palvelun yksityiskohtaisista ohjeista.

Jos ETK:n hakemuksia hoitava yrityksen yksikkö vaihtuu toiseksi saman yrityksen yksiköksi, ei Katso-valtuutuksiin tarvita muutoksia. Katso-valtuutukset tehdään organisaatiolta (yritykseltä) toiselle eikä Katso-palvelussa käsitellä yrityksen eri yksiköiden tasoisia hoitosuhteita.

Aiheesta muualla:

Lue lisää: