Hakemuslomakkeet

Todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta EU/ETA-maissa, Sveitsissä ja sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelyn aikana antaa Eläketurvakeskus. Todistus tulee hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaantyön alkua. Myös poikkeuslupaa haetaan samalla hakemuslomakkeella.

Hakemuslomakkeen voi täyttää ja tulostaa alla olevasta linkistä. Hakemuslomakkeita saa lisäksi Eläketurvakeskuksesta ja Kelan toimistoista. Täytetty hakemus postitetaan Eläketurvakeskukseen.

Sopimuksettomaan maahan lähtevän hakemus tehdään Kelalle

Jos työkomennus suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä), ETK ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tällöin hakemus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta tehdään Kelalle.

Todistusta kannattaa hakea sähköisesti

Työnantaja ja työntekijä voivat hakea sähköisesti todistusta työntekijän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan. Sähköinen hakemus nopeuttaa asian käsittelyä ja osa sähköisistä hakemuksista pystytään ratkaisemaan kokonaan koneellisesti.