Tee sähköinen A1-hakemus tai tulosta hakemuslomake

Eläketurvakeskus (ETK) antaa todistuksen siitä, että työntekijä tai yrittäjä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaassa tai Sveitsissä työskentelyn aikana. Todistus tulee hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaantyöskentelyn alkua. Myös poikkeuslupaa (esimerkiksi työskentelyn pitkän keston vuoksi) haetaan samalla lomakkeella.

Hae A1-todistusta ajoissa ja täytä sähköinen lomake.

Työnantaja voi hakea todistusta työntekijälleen sähköisessä hakemuspalvelussa. Kirjaudu palveluuun ”Katso PWD” -tunnuksilla. Katso-linkin löydät kirjautumissivun alareunasta.

Työntekijä voi hakea todistusta sähköisessä hakemuspalvelussa. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla.

Ensisijaisesti työnantajan tulisi hakea työntekijälleen todistusta. Työntekijät voivat hakea todistusta itse, jos heillä on useita työnantajia ulkomailla työskentelyn aikana.

Yrittäjä ei voi hakea todistusta sähköisessä hakemuspalvelussa. Hae todistusta täytettävällä verkkolomakkeella. Hakemuksen voi lähettää suomi.fi -viestin liitteenä tai postitse.

Hae A1-todistusta sosiaaliturvaan kuulumisesta sähköisesti

Sähköinen hakemus helpottaa asioimista ja nopeuttaa asian käsittelyä.  Toistaiseksi sähköinen hakemuspalvelu on vain työntekijöiden ja työnantajien käytettävissä.

Ensisijaisesti työnantajan tulisi hakea työntekijälleen todistusta. Työntekijät voivat hakea todistusta itse, jos heillä on useita työnantajia ulkomailla työskentelyn aikana.

Todistuksen hakeminen toisen yrityksen puolesta

Jos yrityksesi täyttää hakemuksia toisen yrityksen puolesta sähköisessä hakemuspalvelussa, ETK:lle ei tarvitse erikseen toimittaa valtakirjaa tästä menettelystä, vaan tarvittavat valtuutukset hoidetaan sähköisesti Katso-palvelun kautta.

Hakemuspalvelu toimii toistaiseksi ainoastaan suomeksi.

Täytettävä verkkolomake sosiaaliturvaan kuulumisesta

Hakemuslomakkeen voi myös täyttää sivuillamme ja tulostaa alla olevasta linkistä.  Hakemuslomakkeita saa lisäksi ETK:sta ja Kelan toimistoista.

Täytetyn hakemuksen voi lähettää postitse. Lisäksi henkilöasiakkaat voivat lähettää hakemuksen suomi.fi -viestin liitteenä.

Kun haet lähetetyn työntekijän todistusta paperilomakkeella, käytä aina uusinta lomaketta. Lähetetyt paperilomakkeet skannataan sähköiseen muotoon. Uusin hakemuslomake ohjautuu ETK:n sähköisessä postin lajittelussa oikeaan paikkaan ilman viivytyksiä.

Mikäli haet todistusta paperilomakkeella toisen yrityksen puolesta, lähetä hakemuksen liitteenä vapaamuotoinen valtakirja.

Sopimuksettomaan maahan lähtevän hakemus tehdään Kelalle

Jos työkomennus suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä), ETK ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tällöin hakemus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta tehdään Kelalle.

Lue lisää: