Työ useassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Myös kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä työskentelevä kuuluu vain yhden maan sosiaaliturvaan. Useassa maassa työskentelevänä pidetään työntekijää,

 • joka toistuvasti vaihtaa työskentelymaata (asentajat, autonkuljettajat, taiteilijat)
 • jonka työ useassa maassa on toistuvasti vuorottelevaa.

Useassa maassa työskentelyn luonnetta arvioidaan 12 kuukauden tarkastelujaksolla.

EU:n sosiaaliturva-asetuksissa on erilliset säännöt kahdessa tai useammassa EU-maassa työskentelevän sosiaaliturvasta. Alla luetelluilla seikoilla on vaikutusta, kun ratkaistaan, minkä EU-maan sosiaaliturvalainsäädäntöä useassa maassa työskentelevään sovelletaan:

 • Mikä on vakituinen asuinmaa.
 • Työskennelläänkö työntekijänä, virkamiehenä vai yrittäjänä.
 • Harjoitetaanko huomattava osa toiminnasta asuinmaassa.
 • Minkä maalaisille työnantajille työt suoritetaan.
 • Jos toimitaan yrittäjänä: missä toiminnan keskuspaikka sijaitsee.
 • Milloin työskentely on alkanut.
 • Onko työskentelytilanne pysynyt muuttumattomana.

Maa, jonka sosiaaliturvaan useassa maassa työskentelevä kuuluu, ratkeaa näissä tilanteissa yleensä sen perusteella, harjoitetaanko huomattavaa osaa toiminnasta asuinmaassa. Huomattavalla osalla tarkoitetaan määrällisesti merkittävää osaa kokonaistyöskentelystä, mikä on EU-asetuksen mukaan vähintään 25%. Huomattavan osan määrittelyssä huomioidaan työaika ja/tai palkka.

Työntekijänä useassa maassa

Kuva_usea_eu-maaAsuinmaan lainsäädäntö soveltuu

 • Aina, jos tekee huomattavan osan (25%) työstä asuinmaassa.
 • Työnantajien kotipaikalla tai lukumäärällä ei ole merkitystä.

Työnantajan kotipaikan lainsäädäntö soveltuu

 • Jos työntekijä ei tee huomattavaa osaa työstä asuinmaassa, sovelletaan työnantajan kotipaikan mukaista lainsäädäntöä.
 • Jos työnantajia on asuinmaassa ja yhdessä muussa maassa sovelletaan sen työnantajan kotipaikan lainsädääntöä, joka ei ole työntekijän asuinmaassa.
 • jos työnantajia on vähintään kahdessa muussa maassa kuin työntekijän asuinmaassa, sovelletaan työntekijän asuinmaan lainsäädäntöä.

Aiheesta muualla:

Yrittäjänä tai apurahansaajana useassa maassa

Apurahansaajiin sovelletaan EU-asetuksen yrittäjäsäännöksiä.

Asuinmaan lainsäädäntö soveltuu

 • Aina, jos tekee huomattavan osan (25%) työstään asuinmaassaan

Yritystoiminnan keskuspaikan sijaintimaan lainsäädäntö soveltuu

 • jos ei harjoita huomattavaa osaa asuinmaassa
 • apurahansaajien kohdalla pidetään maata mistä apuraha on myönnetty toiminnan keskuspaikkana.

Aiheesta muualla:

Eri rooleissa useassa maassa

Kun töitä tehdään eri rooleissa eri maissa, ei noudateta edellä mainittua huomattavan osan sääntöä.

 • Virkasuhteessa yhdessä maassa ja työsuhteessa/yrittäjänä toisessa maassa: Sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, missä ollaan virkatyössä.
 • Työsuhteessa yhdessä maassa ja yrittäjänä toisessa maassa: Sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, missä ollaan työsuhteessa.

Alla oleva kuva tiivistää eri roolien keskinäisen järjestyksen useassa maassa työskenneltäessä.

Kuva_eri_maat_eri_roolit

Aiheesta muualla:

Rajatyöntekijä

Jos töitä tehdään useassa maassa, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain yhteen maahan. Tällaisessa tilanteessa on haettava A1-todistus asuinmaasta. Todistus osoittaa, mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan.

Jos töitä tehdään eri maissa usealle työnantajalle, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan kaikesta työstä maahan, josta A1-todistus on annettu.

Aiheesta muualla:

Todistus A1 tulee hakea

Eläketurvakeskus antaa edellytysten täyttyessä kahdessa tai useammassa maassa työskenteleville todistuksen A1 Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Sitä haetaan samoin kuin todistusta lähetetylle työntekijälle. Todistuksen voimassaoloaikana myös ulkomaiset työnantajat ovat velvollisia maksamaan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.

Jos työskentelee kahdessa tai useammassa EU-maassa rinnakkain työntekijänä ja virkamiehenä tai työntekijänä ja yrittäjänä, löytyy tietoa yllä olevasta ”Eri rooleissa useassa maassa” -otsikkopalkista. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, Eläketurvakeskukseen voi ottaa yhteyttä.

Lisätietoa löydät Työeläkelakipalvelusta. Esimerkkejä kahdessa maassa työskentelystä löytyy myös sivulta Usein kysytyt kysymykset.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: