Työ sosiaaliturvasopimusmaassa

Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kiinan, Kanadan, Quebecin ja USA:n kanssa.

Alla olevista otsikkopalkeista löydät lisätietoa sopimusmaahan lähetetyistä työntekijöistä, yrittäjistä, apurahansaajista ja virkamiehistä.

Lähetettynä työntekijänä sopimusmaassa

Töihin sosiaaliturvasopimusmaahan

Jos suomalainen työnantajasi lähettää sinut tilapäisesti työskentelemään sosiaaliturvasopimusmaahan, voit tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Työntekijän lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Työnantajasi voi hakea lähetetyn työntekijän todistusta sähköisestä asiointipalvelusta. Lisätietoa löydät osiosta Todistuksen hakeminen sekä alla olevista linkeistä.

Yrittäjänä sopimusmaassa

Töihin sopimusmaahan

Työskennellessäsi ulkomailla yrittäjänä kuulut pääsääntöisesti työskentelyvaltiosi sosiaaliturvan piiriin. Tällöin kaikki sosiaaliturvamaksut maksetaan työskentelymaahan jos kyseisen maan lainsäädäntö sitä vaatii. Samoin työskentelymaasta saadaan sen maan lakien mukaiset sosiaaliturvaetuudet.

Kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten määräykset yrittäjistä ovat erilaisia, mutta uusimmissa sosiaaliturvasopimuksissa on säännöt lähetetyistä yrittäjistä. Lähetetty yrittäjä voi sopimuksessa määrätyn ajan pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä.

USA:n kanssa on erikseen sovittu, että Suomessa asuva yrittäjä, joka tilapäisesti siirtää toimintansa USA:han enintään vuodeksi, voi pitää YEL-vakuutuksensa Suomessa voimassa. Edellytyksenä on, että USA:han lähtevällä yrittäjällä on ollut YEL-vakuutus voimassa vähintään 4 kuukautta ennen USA:han lähtemistä. USA:han lähtiessä yrittäjän tulee hakea todistus FI/USA 1A Eläketurvakeskukselta osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Jos työnteko USA:ssa jatkuu yli vuoden, ei yrittäjä voi enää kuulua Suomen sosiaaliturvaan eikä YEL-vakuuttamista enää voida jatkaa.

Yleisistä yrittäjän lähettämisen edellytyksistä kerrotaan tarkemmin sivulla Työskentely ulkomailla.

Apurahansaajana sopimusmaassa

Apurahansaajana töihin sopimusmaahan

Apurahansaajat rinnastetaan kansainvälisissä tilanteissa yrittäjiin. Kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten määräykset yrittäjistä ovat vähäisiä.

USA:n kanssa on sovittu, että Suomesta USA:han enintään vuodeksi lähtevä apurahansaaja voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan USA:ssa työskentelynsä ajan. Edellytyksenä Suomen sosiaaliturvaan kuulumiselle on, että apurahansaaja on kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin välittömästi ennen ulkomaille lähtöään ja että hänellä on MYEL-vakuutus ulkomaantyöskentelyn ajan.

Apurahansaajan tulee hakea Eläketurvakeskuksesta todistusta osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kulumisesta USA:ssa työskentelyn ajan.

Yli vuodeksi USA:han lähtevä apurahansaaja voi hakea poikkeuslupaa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumiseksi. Myös poikkeuslupaa haetaan Eläketurvakeskuksesta, mutta ratkaisun poikkeusluvasta tekee sosiaali- ja terveysministeriö.

Myös muiden sopimusmaiden kanssa on sovittu poikkeuksia, joiden mukaan apurahansaaja voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Näistä poikkeusluvista saa lisätietoa Eläketurvakeskuksesta.

Aiheesta muualla:

Virkamiehenä sopimusmaassa

Virkamiehenä sosiaaliturvasopimusmaassa

Mikäli työskentelet virkamiehenä jossakin sosiaaliturvasopimusmaassa, saat lisää tietoja työeläkevakuuttamisesta Eläketurvakeskuksesta.

Lisätietoja saat meiltä Eläketurvakeskuksesta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: