Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset

Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kanadan, Kiinan, Quebecin ja USA:n kanssa.

Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset eivät kata kaikkia samoja etuuksia kuin EU:n sosiaaliturva-asetus. Kaikki sopimukset kattavat eläkkeet, mutta esimerkiksi USA:n ja Kanadan sopimukset eivät kata lakisääteistä tapaturmavakuutusta eivätkä suurinta osaa Kelan etuuksia. Kiinan sopimus koskee lähinnä vakuuttamista.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Kun maiden välillä ei ole sosiaaliturvasopimusta

Jos maiden välillä ei ole sosiaaliturvaa koskevaa sopimusta (esim. Venäjä), henkilöihin sovelletaan sekä lähtö- että tulomaassa omia kansallisia lainsäädäntöjä.

Tällöin mikään ei estä kaksinkertaisten maksujen perimistä ja kaikki sosiaaliturvan saamista koskevat rajoitukset ovat voimassa molemmissa maissa. Siitä usein seuraa, että maksuja on maksettava ainakin osittain kaksinkertaisesti, mutta saatava sosiaaliturva voi silti olla puutteellista. Yleensä myös etuuksien maasta vienti on rajoitettua.

Lue lisää: