Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden valvonnan lähtötiedot

YEL-verovalvontarekisterissä on tietoja niiden henkilöiden verotuksessa vahvistetuista ansioista, joiden ansiot ainakin osaksi perustuvat yritystoimintaan. Rekisterissä on myös tietoja näiden henkilöiden mahdollisista eläkepäätöksistä, YEL-vakuutuksista sekä Eläketurvakeskuksen asianhallintarekisterin tietoja.

Tiedot saadaan verottajalta, eläkelaitoksilta ja Eläketurvakeskuksen omista rekistereistä.

Rekisterin tietoja käytetään yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan sekä Eläketurvakeskuksen tilasto- ja tutkimustoimintaan.

Oikopolut: