Vakuutustietoja ulkomaalaisista

UM-henkilötietorekisteri sisältää EU-jäsenmaiden ja ETA-maiden vakuutusnumero- ja henkilötietoja. Tiedot saadaan tehtävään nimetyiltä ulkomaisilta toimielimiltä.

Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on

  • nopeuttaa eläkehakemusten käsittelyä ja yksinkertaistaa eläkkeen myöntämistä tunnistamalla ulkomailla vakuutetut henkilöt ja kokoamalla ulkomaiset vakuutusnumerot etukäteen ennen eläkehakemusta. Tehtävän hoitamista varten Suomen nimettynä toimielimenä on Eläketurvakeskus.
  • estää toiseen maahan maksettavien työeläkkeiden liikamaksut ja nopeuttaa perhe-eläkehakemusten tekoa. Rekisteröiminen perustuu EU-asetuksen 883/2004 toimeenpanoasetuksen 987/2009 artiklaan 52, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätöksiin H1 ja E1 E-lomakkeiden käytöstä.

Henkilötietotodistusliikenteen toimeenpanijoita ovat Suomessa Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos.

Oikopolut: