Tietoja ulkomaantyön vakuuttamisesta

Ulkomaantyön vakuuttamisen käsittelyjärjestelmä (Estelle) sisältää tietoja EU/ETA-maihin tai Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaihin työskentelemään lähtevään henkilöön sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä.

Rekisterissä on hakemuskäsittelyssä tarvittavia henkilön perustietoja sekä tietoja henkilön työskentelystä työntekijänä, yrittäjänä tai apurahansaajana Suomessa ja ulkomailla. Tiedot saadaan hakemuslomakkeilta sekä Eläketurvakeskuksen omista rekistereistä.

Ulkomaantyön vakuuttamisen käsittelyjärjestelmän (Estelle) avulla tuotetaan EU/ETA-maiden yhteisesti käyttämä lomake A1 sovellettavasta lainsäädännöstä ja Suomen solmimien sosiaaliturvasopimusten mukainen lomake sovellettavasta lainsäädännöstä.

Oikopolut: