Tietoja työnantajista ja eläkevakuutuksista

Eläketurvakeskuksen työnantaja- ja vakuutusrekisterissä on yhteisöjä ja henkilöitä, jotka ovat vakuuttaneet työntekijänsä TyEL:n mukaisella eläkevakuutuksella. Rekisterissä on myös julkisen puolen työnantajien ja Merimieseläkekassan välittämiä tietoja. Tiedot saadaan työeläkelaitoksilta.

Rekisterin tietoja käytetään työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan, työsuhdeselvittelyyn, vakuutuksen olemassa olon selvittelyyn ja neuvontaan.

Lisäksi rekisteriä käytetään työeläkejärjestelmän yhteisen ansaintajärjestelmän taustajärjestelmänä, jolla varmistutaan ansaintarekisterin tietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja käytetään työnantajan tunnistamiseen.

Oikopolut: