Tietoja Työeläke.fi:n kautta eläkettä hakeneista

Työläke.fi Eläkkeen hakemistiedot -rekisteri sisältää tiedot niiden henkilöiden eläkehakemuksista, jotka ovat täyttäneet vanhuus- tai varhennetun vanhuuseläkehakemuksen Työeläke.fi:n eläkkeen-hakemispalvelun kautta.

Eläkehakemustiedot välitetään eläkehakemusta käsitteleviin eläkelaitoksiin ja/tai Kansaneläkelaitokseen eläkehakemuksen ratkaisua varten.

Oikopolut: