Tietoja ETK:n tilastoja ja tutkimusta varten

Eläketurvakeskuksen tilasto- ja tutkimusrekisterissä on tietoja työeläkejärjestelmän käyttämistä ansainta-, eläke-, hakemus-, henkilö-, työnantaja- ja vakuutusrekistereistä sekä ETK:n lakisääteisiä tehtäviä varten muista tietolähteistä saatua tietoja.

Rekisterin tietoja käytetään ETK:n lakisääteisissä tilasto-, tutkimus- ja selvittelytehtävissä.

Oikopolut: