Työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden valvonnan lähtötiedot

Jälkikäteisen massavalvonnan (JMV) rekisterissä on verottajalta saatuja palkkatietoja, joita työnantaja on ilmoittanut verottajalle sekä työnantaja- että työntekijätasolla.

Rekisteri sisältää myös tietoja työnantajien eläkelaitokselle ilmoittamista palkoista sekä henkilö- ja työnantajarekisterien tietoja.

Rekisterin tietoja käytetään työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan ja tässä valvonnassa havaittujen vakuuttamisen puutteiden korjaamiseen.

Oikopolut: