Henkilötietoja vakuutettavista henkilöistä

Eläketurvakeskuksen henkilörekisteri sisältää henkilö- ja osoitetiedot eläkevakuutuksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Valtaosa tiedoista saadaan Väestörekisterikeskukselta.

Rekisterin tietoja käytetään tunnistustietoina Eläketurvakeskuksen muissa rekistereissä sekä lakisääteisen työeläketurvan hoitoon työeläkelaitoksissa.

Oikopolut: