Tietoja eläkehakemuksen käsittelystä

Eläketurvakeskuksen hakemusrekisterissä on tietoja eläkehakemuksen vireilläolon vaiheista ja käsittelyn päättymisestä. Tiedot saadaan työeläkelaitoksilta.

Rekisterin perusteella työeläkelaitokset ja Kansaneläkelaitos saavat tiedon siitä, mitkä työeläkelaitokset käsittelevät henkilön eläkeasiaa.

Näiden tietojen avulla eläkeasian käsittelyssä tarvittavat tiedot saadaan välitettyä asiaa käsitteleville työeläkelaitoksille. Rekisterin tietoja käytetään myös vakuutetuille annettavassa asiakaspalvelussa.

Oikopolut: