Tietoja vakuutuskausien käytöstä

Vakuutuskaudet (P5000) – rekisteri sisältää Suomessa ja ulkomailla asuvista vakuutetuista muodostetut työeläkejärjestelmän vakuutuskaudet. P5000-vakuutuskausitodistuksella osoitetaan vakuutetun työskentelyhistoria, yrittäjäkaudet sekä näihin rinnastettavat kaudet ja vapaaehtoiseen vakuuttamiseen perustuvat vakuutuskaudet.

Vakuutuskaudet tarvitaan EU-eläkehakemuksen liitteeksi, EU-eläkkeen laskemiseksi, toisen EU-maan odotusajan laskentaa tai vakuutetun vakuutushistorian täydentämistä varten. P5000-vakuutuskausitodistus on tarkoitettu yksinomaan eri maiden viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon.

Oikopolut: