Tietoja ulkomaisten eläkehakemusten käsittelystä

EU-eläkejärjestelmä sisältää eläkehakemusten käsittelyssä tarvittavia tietoja, kun eläkettä haetaan EU-, ETA-, tai sosiaaliturvasopimusmaasta. Tiedot saadaan hakijan täyttämältä eläkehakemukselta ja muista rekistereistä.

EU-eläkejärjestelmään tallennettujen tietojen avulla luodaan eläkehakemuskäsittelyssä ja eläkkeensaajia koskevassa tietojenvaihdossa tarvittavat, EU- ja ETA-maiden yhteisesti käyttämät lomakkeet.

Oikopolut: