Eläketurvakeskuksen chat-palvelu

Eläketurvakeskus käyttää chat-palvelua Etk.fi, Työeläke.fi ja sähköinen hakemuspalvelu -verkkosivuilla. Palvelussa opastetaan, neuvotaan ja avustetaan asiakkaita.

Chat-palveluun ei ole integroitu tietojärjestelmiä tai rajapintoja. Tiedot muodostuvat sekä chat-palvelussa asioivien että ETK:n asiakaspalvelijoiden chat-keskusteluun kirjoittamista tiedoista.

Oikopolut: