Tietoja eläkepäätöksistä

Eläketurvakeskuksen eläkerekisterissä on tietoja työeläkelaitosten antamista eläkepäätöksistä sekä uutta eläkettä kartuttavista eläkejaksoista. Rekisterissä on tietoja myös EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusten perusteella annetuista ulkomaisista eläkepäätöksistä.

Tiedot saadaan kotimaisilta ja ulkomaisilta eläkelaitoksilta.

Rekisterin tietoja käytetään muun muassa eri eläkejärjestelmien yhdenmukaisen ratkaisun varmistamiseen, yhteensovitukseen ja eläkkeen laskentaan. Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan eri tahoille, kuten Kansaneläkelaitokselle ja eri viranomaisille.

Eläketurvakeskuksen oikeus tai velvollisuus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai lainsäännökseen.

Oikopolut: