Tietoja asioiden käsittelystä

Koko työeläkejärjestelmän käytössä olevaan asianhallintajärjestelmään tallennetaan tietoja työeläkejärjestelmän toimijoiden käsittelemistä asioista. Tällaisia tietoja ovat henkilön eläketurvan toimeenpanoon ja eläkeasioiden käsittelyyn liittyvät tiedot, joita käytetään työeläkejärjestelmän piirissä

Henkilön asian käsittelyssä kertyneet neuvonta-, selvittely-, ratkaisu- ja päätösasiakirjat arkistoidaan ja ne löydetään asianhallinnan tiedoilla.

Tietoja käytetään eläkeasioiden hoitoon liittyvissä tehtävissä.

Vain Eläketurvakeskuksen käytössä olevaan ETK-asianhallintajärjestelmään tallennetaan tietoja ETK:n käsittelyprosesseissa käsiteltävistä vakuuttamisen valvontaan ja kansainvälisten eläkeasioiden hoitamiseen liittyvistä asioista. ETK-asianhallinnassa voi asioiden osapuolena olla henkilöiden lisäksi myös työnantajia ja eläkelaitoksia.

Tietoja käytetään ETK:ssa mm. jälkikäteisen massavalvonnan yhteydessä.

Oikopolut: