Tietoja asiakirjojen käsittelystä

Asiakirjahallintajärjestelmää käytetään Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamisessa tarvittavien asiakirjojen hallintaan ja arkistointiin.

Rekisteri sisältää asiakirjoja, joiden lähettäjinä tai vastaanottajina voivat olla työeläkelaitokset, muut sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutuksen hoitajat ja viranomaiset, työeläkevakuutetut, työeläkevakuutuksen ottajat tai Eläketurvakeskus.

Oikopolut: