Eläkkeen karttumista koskevat tiedot ovat ansaintarekisterissä

Eläketurvakeskuksen ansaintarekisterissä on tietoja yksityisen puolen työskentelystä ja yrittäjätoiminnasta sekä ns. palkattomista ajoista. Tiedot saadaan työeläkelaitoksilta sekä lukuisilta ns. palkattomien aikojen ilmoittajilta, kuten Kelalta, työttömyyskassoilta sekä liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöiltä.

Rekisteriin tallennettavia tietoja käytetään työeläkelakien mukaisen eläketurvan toimeenpanossa. Lisäksi ansiotyöluettelon ja eläkearvion sisältäviä työeläkeotteita toimitetaan eläkevakuutetulle henkilölle tai hänen valtuuttamalleen taholle henkilökohtaisen pyynnön perusteella.

Eläketurvakeskuksen oikeus tai velvollisuus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai lainsäännökseen.

Oikopolut: