Selosteet tukevat tietoturvaa

Eläketurvakeskuksen rekisterit ovat työeläketurvan toimeenpanoa varten.

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on laadittava rekisteristä seloste, josta ilmenevät rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietojen käsittelyn tarkoitus. Selosteessa tulee olla kuvaus rekisterin sisällöstä ja selvitys siitä, mihin sen tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. Selosteeseen pitää kirjata kuvaus myös rekisterin suojauksen peritaatteista.