ETK:n ja Arekin välinen työnjako

Vuoden 2007 aikana otettiin käyttöön työeläkejärjestelmän yhteinen ansaintarekisteri, joka korvasi Eläketurvakeskuksen (ETK) työsuhteiden keskusrekisterin sekä useimpien eläkelaitosten työsuhderekisterit.

Ansaintarekisteriä ylläpitää eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen perustama ja omistama Arek Oy. Ansaintarekisterissä olevat tiedot ovat ETK:n ja eläkelaitosten omistamia ja ylläpitämiä. Eläketurvakeskus ja eläkelaitokset toimivat rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta.

ETK:n eläkelaitoksia palvelevien tietojärjestelmien hoito siirtyi 1.1.2008 alkaen Eläketurvakeskukselta Arek Oy:lle. Liiketoimintasiirrolla Eläketurvakeskus siirsi Arekille ainoastaan rekistereihin liittyvän tietojärjestelmäkehitystyön ja niiden järjestelmäpalveluiden tuottamisen.

Siirto ei vaikuttanut Eläketurvakeskuksen lakisääteisiin tehtäviin, vaan ETK vastaa edelleen eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuudesta. Rekistereissä olevat tiedot ovat ETK:n omistamia ja ylläpitämiä ja Eläketurvakeskus toimii tietojen rekisterinpitäjänä.

Eläketurvakeskus vastaa:

  • työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä sekä niihin liittyvän ilmoitusliikenteen ja rekisteripalveluiden hoidosta ja kehittämisestä.
  • palvelujen kattavuudesta ja lainmukaisuudesta sekä sisällön oikeellisuudesta (palveluvastuu).
  • rekisteripalveluistaan sekä rekisterien ylläpitoon liittyvästä palvelutoiminnasta: sisällön virhetilanteiden selvittelystä, rekisteröinnin neuvonnasta, rekisterieheyden valvonnasta sekä rekisteripalveluihin liittyvästä ohjeistuksesta ja koulutuksesta.
  • Arekin järjestelmäkehitystyössä Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluosasto vastaa palveluiden liiketoiminnallisista ja sisältövaatimuksista, joissa otetaan huomioon ETK:n omat tarpeet, koko työeläkejärjestelmän tarpeet ja viranomaisasiakkaiden tarpeet.

 Aiheesta muualla: