Työeläkeote- ja viranomaisotepalvelut

Vakuutettujen otepalvelussa annetaan pyynnöstä tiedot henkilön työhistoriasta ja arviot tulevasta työeläkkeen määrästä. Voit katsoa työeläkeotteesi Työeläke.fi -palvelusta tai pyytää otteen puhelimitse numerosta 029 411 2110.

Työeläkeote annetaan myös viranomaisotepalveluna mm. Kelalle ja työttömyyskassoille niiden lakisääteisten tehtävien hoitamista varten.

ETK:n lakisääteinen vuosittainen työeläkeotejakelu suunnataan henkilöille, joilla ei ole ansaintarekisterissä ansiotietoja tai joilla on vain tiettyjä palkattomia etuuksia. Otejakelu tehdään puuttuvien ansiotietojen tarkistamista varten.

Tietoja vakuutetun viimeisestä työskentelystä ja maksussa olevasta eläkkeestä annetaan tarvittaessa tietyille viranomaisille lain perusteella mm. ulosottoviranomaisille ja kuntien sosiaaliviranomaisille.

Kela hyödyntää yrittäjätyötulotietojen kyselypalvelua eri etuuksiensa (esimerkiksi sairauspäivärahan) määrittämisessä. Kelalle annetaan myös arvio työeläkkeen määrästä mahdollisten turhien työkykyarviointien välttämiseksi.