Henkilörekisteri- ja eläkelaitosrekisteripalvelut

Henkilörekisteri- ja eläkelaitosrekisteripalveluiden keskeinen tehtävä on henkilörekisterin ja eläkelaitosrekisterin kehittäminen ja ylläpito yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa.

Henkilörekisteri- ja eläkelaitosrekisteripalvelut vastaa myös mainittujen rekisterien ylläpitoon liittyvästä palvelutoiminnasta, jolla turvataan rekisteritietojen oikeellisuutta. Palvelutoiminnan tehtävät keskittyvät kotimaisten ja ulkomaisten henkilötietojen sekä eri toimijoiden yhteystietojen rekisteröintiin ja selvittelyyn. Palvelutoimintaan kuuluu myös ulkomailta saapuneiden lähetettyjen työntekijöiden todistusten rekisteröinti ja niihin liittyvä selvittelytyö.

Tarvittaessa eläkevakuuttajille annetaan apua järjestelmissä tunnistamattomien henkilöiden tietojen selvittelyssä, ja henkilötunnuksettomille henkilöille voidaan avata eläkevakuuttajien pyynnöstä väliaikaisia keinotunnuksia.

Eläketurvakeskus valvoo myös työeläkejärjestelmän yhteisesti käyttämien rekistereiden henkilötietojen käyttöä (rekisterit joissa Eläketurvakeskus on rekisterinpitäjänä).