EU-palvelut

Sähköinen tiedonvälitys kansainvälisissä sosiaaliturva-asioissa on Euroopan unionin yhteinen tavoite, joka on hyväksytty 1.5.2010 voimaan tulleessa toimeenpanoasetuksessa. Sähköiseen tiedonvaihtoon on siirryttävä viimeistään 3.7.2017 käynnistyneen 24 kk:n siirtymäajan päätyttyä.

Eläketurvakeskuksen EU-palvelualue osallistuu EESSI- eli Electronic Exchange of Social Security Information -työhön kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. EU-palvelualue myös kehittää ja koordinoi ETK:n EU-tietoliikenneasioita.

Ulkomaisten laitosten kanssa vaihdetaan sähköisesti tietoja. Henkilötietojen (vakuutusnumero- ja nimitiedot) vaihto nopeuttaa eläkehakemusten käsittelyä. Eläkkeensaajien olosuhdemuutostietojen vaihto vähentää liikamaksujen syntymistä ja antaa eläkevakuuttajille ajantasaista tietoa ulkomailla asuvien eläkkeensaajien elinolosuhteista.

Eläkevakuuttajat, Kelan ulkomaan yksikkö, ETK ja ulkomaiset yhdyslaitokset tarvitsevat tietoja käsitellessään vakuutettujen EU-eläkehakemuksia. Tiedot vakuutuskausista tarvitaan eläkkeen laskennassa.