Eläke- ja hakemuspalvelut

Eläke- ja hakemuspalvelut kehittää ja ylläpitää eläke-, hakemus- ja asianhallintarekistereitä sekä Kelan eläkeasiat -järjestelmää yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa.

Eläke- ja hakemuspalvelut vastaa myös edellä mainittujen rekisterien ylläpitoon liittyvästä palvelutoiminnasta, jolla pyritään rekisteritietojen oikeellisuuteen. Palvelutoiminnan tehtävät keskittyvät eläkevakuuttajien neuvontaan eläkehakemusten ja -päätösten rekisteröinnissä sekä rekisteröintien selvittelyyn.

Eläkevakuuttajille tarjotaan koulutusta ja ohjeistusta rekisteröinnistä. Monimutkaisissa rekisteröintitilanteissa eläkepäätöksiä rekisteröidään eläkevakuuttajien puolesta. Rekisteritietojen oikeellisuuteen pyritään myös valvomalla rekisteröintiä.

Lisäksi eläke- ja hakemuspalveluissa rekisteröidään ja välitetään eläkehakemuksia ja eläkekäsittelyyn vaikuttavia tietoja. Eläkevakuuttajille välitetään mm. eri viranomaisten perintäilmoituksia sekä tietoja tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaisten päivärahojen ja eläkkeiden muutoksista. Edellä mainituista rekistereistä annetaan myös tietoja tietyille viranomaisille.