Ansainta- ja työnantajarekisteripalvelut

Työeläkejärjestelmän yhteisiä ansaintatietoja ylläpidetään Arek Oy:n ansaintajärjestelmässä (ansaintarekisteri). Eläketurvakeskus on rekisterinpitäjänä osassa tiedoista ja vastaa näiden tietojen rekisteröinnistä, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Eläketurvakeskus vastaa:

  • YEL- ja MYEL-yrittäjätiedoista
  • merimieseläkelain mukaisista tiedoista
  • tiettyjen eläkesäätiöiden ja -kassojen vakuuttamien palkansaajien TEL- ja TyEL-tiedoista
  • työeläkkeitä kartuttavista palkattomista sosiaalietuuksista.

Ansaintapalveluihin kuuluu edellä mainitun lisäksi rekisteritietojen selvittely, ilmoitusliikenneneuvonta, valvonnat ja hälytykset sekä ansaintajärjestelmän erillispalveluita kuten vanhuuseläkkeiden rahasto-osuuksien selvittämistä, fuusioita ja EY-virkamiehiä koskevat palvelut. Ansaintarekisteriin tallennettavia tietoja käytetään työeläkelakien mukaisen eläketurvan toimeenpanossa.

Työnantajarekisterissä on tiedot työeläkevakuutuksia ottaneista työnantajista ja heidän työntekijöilleen järjestämästä eläketurvasta. Eläketurva sisältää joko perusturvan tai perusturvan ja lisäturvan. Rekisterissä on myös julkisen puolen työnantajien ja Merimieseläkekassan tietoja.

Työnantajapalveluihin kuuluu työnantajatietojen rekisteröinti, ylläpito ja kehittäminen sekä erillinen palkkasumma-ajo.

Työnantaja- ja vakuutusrekisterin tietoja käytetään työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan, työsuhdeselvittelyyn, vakuutuksen olemassaolon selvittelyyn ja neuvontaan. Lisäksi rekisteriä käytetään työeläkejärjestelmän yhteisen ansaintajärjestelmän taustajärjestelmänä.