Tilastotietoa ulkomaille lähetetyistä eläkehakemuksista

Eläketurvakeskuksesta lähetetään ulkomaille vuosittain noin 7 500 eläkehakemusta. Hakemuksista suurin osa eli hieman alle 70 prosenttia lähtee Ruotsiin.

Toiseksi ja kolmanneksi eniten hakemuksia toimitetaan Viroon ja Norjaan, kumpaankin noin 6 prosenttia kaikista hakemuksista. Neljännellä sijalla on Saksa 4 prosentin osuudella.

Loppuosa eläkehakemuksista suuntaa pääasiassa Isoon-Britanniaan, Tanskaan, Sveitsiin, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan (1-2 prosenttia / maa).

Ulkomaille lähetetyt hakemukset 2017

Ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrissä on jatkossa odotettavissa laskua. Suurten ikäpolvien edustajista monet ovat työskennelleet Ruotsissa 1960-70-luvuilla ja heistä useimmat ovat jo saavuttaneet vanhuuseläkeiän.

Viiden vuoden päästä Eläketurvakeskuksesta ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrän ennustetaan olevan noin 6 400 vuodessa.

Lue lisää: