Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus -sivulla esitellään vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyviä tilastotietoja. Eläkeuudistus toi mukanaan kaksi uutta eläkelajia, osittain varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen. Uudistus nostaa myös vanhuuseläkeikää portaittain.

Vanhuuseläkeiän nousu pidentää työuria

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus työeläkevakuutetuista 63 vuoden iän täyttämisvuonna 2017–2019

Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen näyttäisi toimivan ainakin toistaiseksi tavoitellun mukaisesti. Ikärajan nosto kolmella kuukaudella lykkäsi vuonna 2018 eläkkeelle siirtymistä yli 10 000 henkilöllä. Uudet kolme lisäkuukautta lykkäsivät eläkkeelle siirtymistä edelleen vastaavalla tavalla vuonna 2019. Enemmistö työntekijöistä jatkoi työssä uudelle ikärajalle. Muutos on siis johtanut työnteon jatkamiseen aiempaa pitempään.

Ikärajan nousu on lisännyt hieman työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä lähellä vanhuuseläkeikää olevilla, mutta toistaiseksi muutos on pieni. Työttömien määrä lähellä vanhuuseläkeikää on pysynyt viime vuodet samalla tasolla, eikä ikärajan nostaminen näytä muuttaneen tilannetta.

Lue lisää:

Joka kymmenes valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen 61-vuotiaana

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on osittaista-vanhuuselaketta-saaneet-kuukausittain-2019.png

Vuoden 2019 lopussa oli voimassa 24 600 osittaista vanhuuseläkettä, joista 55 prosenttia miehillä. Lähes 90 prosenttia oli valinnut eläkkeen 50 prosentin suuruisena, jolloin se oli keskimäärin 800 €/kk ja mediaani lähes 720 €/kk. Viime vuoden lopussa 25 prosentin tasoisena eläkettä maksettiin 3 200 henkilöä. Nämä eläkkeet olivat suuruudeltaan keskimäärin 420 €/kk (mediaanieläke 370 €/kk).

Lähes joka kymmenes 61 vuotta täyttäneistä on hakenut osittaista vanhuuseläkettä. Kaksi kolmesta osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista työskenteli yksityisellä sektorilla. Suurin osa osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista jatkoi työssä.


Työuraeläkkeellä 15 henkilöä vuoden 2019 lopussa


Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuoden 2018 keväällä.

Työuraeläke 2018–2019

20182019
Hakijoita101111
Alkaneita eläkkeitä2127
 – keskieläke €/kk1 8702 081
Eläkkeensaajia 31.12.515

Lue lisää: