Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä

Saapuneet todistushakemukset Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana 1996-2018

Ulkomaantyön vakuuttamisessa tilastoitiin vuoteen 2018 asti Eläketurvakeskukseen saapuneiden todistushakemusten määriä.

Vuonna 2019 tilastoitavaksi ilmiöksi vaihdettiin Eläketurvakeskuksen tekemät todistushakemusten ratkaisut.