Tammikuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
21.1.2020Työeläkkeensaajat joulukuu 2019Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
28.1.2020Työeläkehakemusten käsittelyajat 2019Työeläkehakemukset
28.1.2020 Työkyvyttömyyseläke­hakemusten ratkaisut 2019Työeläkehakemukset

Helmikuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
6.2.2020Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2019Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä
19.2.2020Työeläkkeensaajat tammikuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
20.2.2020Yritysten työeläkemaksut 2018Yritysten työeläkemaksut
27.2.2020 Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2019Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä
27.2.2020 Työeläkkeelle siirtyneet 2019, ennakkotiedotSuomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Maaliskuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
18.3.2020Työeläkkeensaajat helmikuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
26.3.2020Keskimääräinen kokonaiseläke 2019Tilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto
26.3.2020 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019, aluetiedotTilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto
26.3.2020 Kokonaiseläkemenot 2019, ennakkotiedotKokonaiseläkemenot
31.3.2020 Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2019Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Huhtikuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
8.4.2020Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2019 siirtyneetSuomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
17.4.2020Työeläkkeensaajat maaliskuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Toukokuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
15.5.2020YEL työtulot 2019YEL-vakuutetut ja työtulot
19.5.2020 Työeläkkeensaajat huhtikuu 2020 Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
26.5.2020Taskutilasto 2020Taskutilasto (Julkari)
26.5.2020Fickstatistik 2020Fickstatistik (Julkari)
26.5.2020Pocket statistics 2020Pocket statistics (Julkari)

Kesäkuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
1.6.2020Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2019Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat
1.6.2020 Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2019Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja
17.6.2020 Työeläkkeensaajat toukokuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
23.6.2020 Työeläkekuntoutus 2019 Työeläkekuntoutus
25.6.2020 Suomen työeläkkeensaajat 2019Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Heinäkuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
17.7.2020Työeläkkeensaajat kesäkuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Elokuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
19.8.2020Työeläkkeensaajat heinäkuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
25.8.2020Arbetspensionstagare i Finland 2019Arbetspensionstagare i Finland Suomen virallinen tilasto
25.8.2020Earnings-related pension recipients in Finland 2019Earnings-related pension recipients in Finland Suomen virallinen tilasto
27.8.2020 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019 Tilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto

Syyskuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
16.9.2020Työeläkeindikaattorit 2020 (Julkari)Työeläkeindikaattorit (Julkari)
17.9.2020Työeläkkeensaajat elokuu 2020 Suomen työeläkkeensaajat
29.9.2020Statistik över pensionstagarna i Finland 2019 Statistik över pensionstagarna i Finland
29.9.2020Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2019 Statistics on Pensioners in Finland

Lokakuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
13.10.2020Kokonaiseläkemenot 2019Kokonaiseläkemenot Suomen virallinen tilasto
20.10.2020Työeläkkeensaajat syyskuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
20.10.2020Pension Indicators 2020 (Julkari)Pension Indicators (Julkari)
27.10.2020Työeläkekuntoutus 2020, puolivuotistilastoTyöeläkekuntoutus
29.10.2020Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilastoMuuttuva vanhuuseläkeikä (Julkari)
30.10.2020Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2019Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja
30.10.2020TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2019TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat

Marraskuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
18.11.2020Työeläkkeensaajat lokakuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Joulukuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
8.12.2020Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2019Työeläkkeiden rahoitus (Julkari)
SIIRTYNYT!
11.12.2020
Suomen työeläkevakuutetut 2019Suomen työeläkevakuutetut Suomen virallinen tilasto
17.12.2020Työeläkkeensaajat marraskuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
22.12.2020Eläkkeellä ja työssä 2019: tilastoraportti eläkeläisten työnteostaEläkkeellä ja työssä (Julkari)

Suomen virallinen tilasto = Suomen virallinen tilasto