Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.

Tammikuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
10.1.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma joulukuu 2021Työeläkelakikohtainen palkkasumma
18.1.2022Työeläkkeensaajat joulukuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
27.1.2022Työeläkehakemusten käsittelyajat 2021Työeläkehakemukset
27.1.2022Työkyvyttömyyseläke­hakemusten ratkaisut 2021Työeläkehakemukset

Helmikuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
3.2.2022Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2021Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä
9.2.2022
klo 7.30
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2021Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä
9.2.2022
klo 7.30
Työeläkkeelle siirtyneet 2021, ennakkotiedotSuomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
10.2.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma tammikuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
17.2.2022Työeläkkeensaajat tammikuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Maaliskuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
9.3.2022
klo 7.30
Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2021 siirtyneetSuomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
10.3.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma helmikuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
17.3.2022Työeläkkeensaajat helmikuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
30.3.2022
klo 7.30
Keskimääräinen kokonaiseläke 2021Tilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto
30.3.2022
klo 7.30
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2021, aluetiedotTilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto
30.3.2022
klo 7.30
Kokonaiseläkemenot 2021, ennakkotiedotKokonaiseläkemenot Suomen virallinen tilasto

Huhtikuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
11.4.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma maaliskuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
20.4.2022Työeläkkeensaajat maaliskuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
21.4.2022Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2021Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Toukokuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
10.5.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma huhtikuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
12.5.2022YEL työtulot 2021YEL-vakuutetut ja työtulot
17.5.2022Työeläkkeensaajat huhtikuu 2022Suomen työeläkkeensaajat
24.5.2022Expected effective retirement age and exit age in the Nordic countries and EstoniaEläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä
31.5.2022Työeläkekuntoutus 2021 (Julkari)Työeläkekuntoutus

Kesäkuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
6.6.2022Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2021Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat
6.6.2022Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2021Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja
10.6.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma toukokuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
17.6.2022Työeläkkeensaajat toukokuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
30.6.2022Suomen työeläkkeensaajat 2021Suomen työeläkkeensaajat (Julkari) Suomen virallinen tilasto

Heinäkuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
11.7.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma kesäkuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
19.7.2022Työeläkkeensaajat kesäkuu 2022Suomen työeläkkeensaajat

Elokuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
10.8.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma heinäkuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
17.8.2022Työeläkkeensaajat heinäkuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Syyskuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
12.9.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma elokuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
16.9.2022Mistä vuonna 2021 alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat? (Julkari)Mistä alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat? (Julkari)
20.9.2022Työeläkkeensaajat elokuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
23.9.2022Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2021 (Julkari)Tilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto
23.9.2022Arbetspensionstagare i Finland 2021 (Julkari)Arbetspensionstagare i Finland Suomen virallinen tilasto
23.9.2022Earnings-related pension recipients in Finland 2021 (Julkari)Earnings-related pension recipients in Finland Suomen virallinen tilasto

Lokakuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
10.10.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma syyskuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
14.10.2022Kokonaiseläkemenot 2021Kokonaiseläkemenot Suomen virallinen tilasto
18.10.2022Työeläkkeensaajat syyskuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
26.10.2022Työeläkeindikaattorit 2022 (Julkari)Työeläkeindikaattorit (Julkari)
27.10.2022TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2021TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat
27.10.2022Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2021Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja
27.10.2022Yritysten työeläkemaksut vuonna 2021 (Julkari)Yritysten työeläkemaksut
27.10.2022Statistik över pensionstagarna i Finland 2021(Julkari)Statistik över pensionstagarna i Finland 
28.10.2022Työeläkekuntoutus 2022, puolivuotistilastoTyöeläkekuntoutus

Marraskuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
4.11.2022Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2021 (Julkari)Statistics on Pensioners in Finland 
7.11.2022Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2021 (Julkari)Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus
10.11.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma lokakuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
17.11.2022Työeläkkeensaajat lokakuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
24.11.2022Pension Indicators 2022Pension Indicators (Julkari)
30.11.2022Suomen työeläkevakuutetut 2021 (Julkari)Suomen työeläkevakuutetut Suomen virallinen tilasto

Joulukuu

AjankohtaTilastojulkistusTilaston kotisivu
12.12.2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma marraskuu 2022Työeläkelakikohtainen palkkasumma
20.12.2022Työeläkkeensaajat marraskuu 2022Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
20.12.2022Eläkkeellä ja työssä 2021: tilasto eläkeläisten työnteostaEläkeläisten työnteko
Suomen virallinen tilasto
Suomen virallinen tilasto

Embargot. Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat voivat tiedustella aineistoja ETK:n viestinnästä.

ETK:n viestinnän yhteystiedot