Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.

Tammikuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
11.1.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
19.1.2021Työeläkkeensaajat joulukuu 2020Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
28.1.2021Työeläkehakemusten käsittelyajat 2020Työeläkehakemukset
28.1.2021Työkyvyttömyyseläke­hakemusten ratkaisut 2020Työeläkehakemukset

Helmikuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
10.2.2021Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2020Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä
10.2.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
18.2.2021Työeläkkeensaajat tammikuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
25.2.2021
klo 7.30
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2020Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä
25.2.2021
klo 7.30
Työeläkkeelle siirtyneet 2020, ennakkotiedotSuomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Maaliskuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
10.3.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
17.3.2021Työeläkkeensaajat helmikuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
25.3.2021Yritysten työeläkemaksut 2019Yritysten työeläkemaksut
25.3.2021
klo 7.30
Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2020Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus
31.3.2021
klo 7.30
Keskimääräinen kokonaiseläke 2020Tilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto
31.3.2021
klo 7.30
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020, aluetiedotTilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto
31.3.2021
klo 7.30
Kokonaiseläkemenot 2020, ennakkotiedotKokonaiseläkemenot

Huhtikuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
12.4.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
20.4.2021Työeläkkeensaajat maaliskuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
22.4.2021
klo 7.30
Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2020 siirtyneetSuomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Toukokuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
10.5.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
12.5.2021YEL työtulot 2020YEL-vakuutetut ja työtulot
18.5.2021Työeläkkeensaajat huhtikuu 2021 Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Kesäkuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
4.6.2021Työeläkekuntoutus 2020Työeläkekuntoutus
7.6.2021Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2020Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat
7.6.2021Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2020Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja
10.6.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
17.6.2021Työeläkkeensaajat toukokuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
29.6.2021Taskutilasto 2021 (Julkari)Taskutilasto (Julkari)
29.6.2021Fickstatistik 2021 (Julkari)Fickstatistik (Julkari)
29.6.2021Pocket statistics 2021 (Julkari)Pocket statistics (Julkari)
30.6.2021Suomen työeläkkeensaajat 2020Suomen työeläkkeensaajat (Julkari) Suomen virallinen tilasto

Heinäkuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
12.7.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
20.7.2021Työeläkkeensaajat kesäkuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto

Elokuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
10.8.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
18.8.2021Työeläkkeensaajat heinäkuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
27.8.2021Arbetspensionstagare i Finland 2020Arbetspensionstagare i Finland Suomen virallinen tilasto
27.8.2021Earnings-related pension recipients in Finland 2020Earnings-related pension recipients in Finland Suomen virallinen tilasto
30.8.2021Mistä vuonna 2019 alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat?Mistä vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle jääneiden eläke koostuu?

Syyskuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
10.9.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
17.9.2021Työeläkkeensaajat elokuu 2021 Suomen työeläkkeensaajat
23.9.2021Työeläkeindikaattorit 2021 (Julkari)Työeläkeindikaattorit (Julkari)
30.9.2021Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020Tilasto Suomen eläkkeensaajista Suomen virallinen tilasto

Lokakuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
11.10.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
13.10.2021Kokonaiseläkemenot 2020Kokonaiseläkemenot Suomen virallinen tilasto
19.10.2021Työeläkkeensaajat syyskuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
20.10.2021Työeläkekuntoutus 2021, puolivuotistilastoTyöeläkekuntoutus
28.10.2021Yritysten työeläkemaksut vuonna 2020Yritysten työeläkemaksut
28.10.2021Statistik över pensionstagarna i Finland 2020Statistik över pensionstagarna i Finland
28.10.2021Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2020Statistics on Pensioners in Finland
28.10.2021Pension Indicators 2021Pension Indicators (Julkari)
29.10.2021Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2020 (Julkari)Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Marraskuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
5.11.2021Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2020Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja
5.11.2021TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2020TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat
10.11.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
17.11.2021Työeläkkeensaajat lokakuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
30.11.2021
klo 7.30
Suomen työeläkevakuutetut 2020Suomen työeläkevakuutetut Suomen virallinen tilasto

Joulukuu

Ajankohta TilastojulkistusTilaston kotisivu
10.12.2021Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseurantaTyöeläkkeiden rahoitus
16.12.2021Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2020Työeläkkeiden rahoitus (Julkari)
17.12.2021Työeläkkeensaajat marraskuu 2021Suomen työeläkkeensaajat Suomen virallinen tilasto
21.12.2021Eläkkeellä ja työssä 2020: tilastoraportti eläkeläisten työnteostaEläkkeellä ja työssä (Julkari)

Suomen virallinen tilasto = Suomen virallinen tilasto