Vuoden 2019 työeläkemenoennuste

Työeläkemeno kasvaa vuodesta 2018 vajaat 4 prosenttia liki 29 miljardiin euroon. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkemeno kasvaa suurin piirtein samaa vauhtia.

Tiivistelmä vuoden 2019 eläkemenoennusteesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

 20192018Muutos
Yksityisen sektorin työeläkkeet18 19517 5463,7 %
– Perusturva17 99517 3433,8 %
– Lisäturva200203-1,5 %
    
Julkisen sektorin työeläkkeet10 54210 1603,8 %
Palkattomat ajat20817916,2 %
Työeläkemeno
yhteensä
28 945 27 885 3,8 % 

Tarkemmat ennustetiedot excel-taulukoina:

Työeläkemenoennuste

Vuosittain julkaistava työeläkemenoennuste sisältää ennusteen kuluvan vuoden yksityisen ja julkisen sektorin sekä palkattomien aikojen eläkemenoista. Yksityisen sektorin osalta esitetään myös eläkelajikohtaiset (vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika- ja  perhe-eläkkeet) sekä eläkelakikohtaiset (TyEL-MEL, YEL ja MYEL) ennusteet.

Palkaton aika tarkoittaa eläkettä kartuttavaa aikaa, joka ei perustu työntekoon vaan jonkin sosiaalietuuden saamiseen.

Työeläkemeno on ennusteessa jaettu perus- ja lisäturvaan. Yksityisen sektorin perusturva on eritelty lain ja eläkelajin mukaan. Lisäturva on eritelty ainoastaan eläkelain mukaan.

Ennusteita laadittaessa on käytettävissä vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot. Lähtökohdaksi on otettu oletus, että työeläkkeensaajien prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden lopun tilanteeseen verrattuna on sama kuin kuluvan vuoden puolivälin prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden puoliväliin verrattuna.

Työeläkemenoennusteesta on aiempina vuosina tehty julkaisu Eläketurvakeskuksen raportteja -sarjassa. Nykyisin työeläkemenoennuste julkaistaan Excel-taulukkona.