Tutkimusrahoitus

Eläketurvakeskus rahoittaa tai osallistuu vuosittain muutaman eläkejärjestelmän arvioinnin ja kehittämisen kannalta kiinnostavan tutkimushankkeen rahoitukseen.

Ehdotukset tutkimusyhteistyöstä osoitetaan tutkimusosaston osastopäällikölle.

Tutkimusosasto
Susan Kuivalainen
00065 Eläketurvakeskus
puh. 029 411 2148
susan.kuivalainen(at)etk.fi

Ehdotus kirjoitetaan tutkimussuunnitelman muotoon (1–2 A4) ja sen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • tutkimushankkeen nimi
  • kuvaus tutkimuskysymyksistä, käytettävistä aineistoista ja menetelmistä
  • kuvaus tutkimuksen kontribuutiosta
  • kuvaus aikataulusta
  • kuvaus tekijöistä
  • kuvaus yhteistyön sisällöstä.